Petrus Pennanen Vapaus, järki ja rakkaus!

Politiikassa saa tuloksia yhteistyöllä

  • Politiikassa saa tuloksia yhteistyöllä

Osallistuin aiemmin yhteiskunnan kehittämiseen kuten moni muukin: valittamalla asioista somessa. Kun valittaminen alkoi kyllästyttää, muistin mitä peruskoulussa oli opetettu: demokraattisessa järjestelmässä asioihin voi vaikuttaa äänestämällä – tai hakemalla itse päätöksentekijäksi.

Vuonna 2012 printtasin kuntavaaleja varten vihreitä sydäntarroja tekstillä "Rakkauden puolesta" ja menin kaupungille niitä jakamaan :) Samaa olen tehnyt nyt näissä vaaleissa, paitsi että tarroissa lukee “Vapaus, Järki ja Rakkaus!”

Piraattipuolueella ei ole virallista rahoitusta puhumattakaan isojen puolueiden kampanja- ja PR-koneistoista. Kannatuksen kerääminen vaati paljon työtä, ja osallistuin kolmiin vaaleihin pääsemättä läpi. Oli kuitenkin rohkaisevaa, että pienelläkin rahallisella panostuksella sain paljon kannatusta ja ääniä.

Vähemmän rohkaisevaa oli kuulla, etten kuitenkaan pääse läpi puolueesta, josta kukaan muukaan ei ole vielä päässyt. Ja jos onnistuisin pääsemään valituksi, en voi kuitenkaan saada mitään yksin aikaan!

Vuonna 2017 työ palkittiin, kun minut valittiin ensimmäisenä puolueeni edustajana Helsingin kaupunginvaltuustoon.

Kaksi vuotta Helsingin kaupunginvaltuustossa

Melkein kaksi vuotta Helsingin kaupunginvaltuustossa on nyt takana ja täytyy todeta: kiitos äänestäjät!

En olisi itsekään uskonut, miten paljon vaikutusmahdollisuuksia yhdellä valtuutetulla on! Ideasta voi edetä aloitteeseen, joka kerää kannatusta ja oikeasti muuttaa kaupungin toimintaa nopeasti. Valtuutetut ovat fiksua porukkaa ja heistä on mukavaa kuulla uusia ratkaisuehdotuksia poliittisen syyttelyn sijasta. Pienen puolueen johtajana minulla on paremmat mahdollisuudet tehdä edistyksellisiä, perusteltuja aloitteita, kuin jos olisin jonkun vuosikymmeniä politiikkaa samoilla urilla pyörittäneen puolueen listoilla.  

Mahdollisuuteni saada merkittävää muutosta aikaan myös valtion politiikassa ovat erinomaiset. Siksi olen ehdokkaana eduskuntavaaleissa Helsingissä numerolla 67, ja panostan kampanjaan omaa rahaani yli 40 000 euroa.

Alla poimintoja läpi menneistä aloitteistani Helsingin kaupunginvaltuustossa.

  • Ilmastonmuutoksen torjunta: Päästöt pois sarjatuotetuilla pienreaktoreilla

  • Yhteisöllisyys: Vajaakäytetyn kaupunkitilan vapauttaminen ihmisten kohtaamiseen ja kulttuuriin

  • Koulut: Monipuolisempaa opetusta ja kerhoja koululaisille

  • Hallinnon ja päätöksenteon avoimuus ja ymmärrettävyys: Kokousten livestriimaus

Ilmastonmuutoksen torjunta

Helsinki on tähän mennessä toimillaan kiihdyttänyt ilmastonmuutosta polttamalla valtavat määrät kivihiiltä. Päästöt henkeä kohti ovat paljon suuremmat kuin esimerkiksi Tukholmassa. Siksi  ensimmäinen prioriteettini valtuustossa oli vähentää päästöjä, ja tehokas keinokin oli tiedossa: ydinkaukolämmön tuotanto sarjatuotetuilla pienreaktoreilla. Sillä voitaisiin pudottaa Helsingin päästöt alle puoleen nykytasosta.

Laitoin ensimmäisen valtuustoaloitteeni ydinkaukolämmön selvittämisestä valtuuston kokousjärjestelmään heti valtuuston aloitettua. Vastustus oli vahvaa, mutta yhteistyössä Vihreiden ilmastotutkija Atte Harjanteen kanssa kerroimme aloitteesta ahkerasti muille valtuutetuille, kirjoitimme mielipidekirjoituksia lehtiin, annoimme haastatteluja ja tietysti pidimme puheita valtuustossa. Yle ja HS uutisoivat työstämme ja Suomen Ekomodernistien tuella vastaavat aloitteet kirjoitettiin kolmessa muussa kunnassa. Julkisuuden avulla saimme tarvittavat 15 kannattajaa kasaan.

Kun aloite vastauksineen palasi valtuustoon oli tilanne muuttunut. Useat aiemmin jyrkästi ydinvoimaa vastustaneet johtavat poliitikot näkivätkin sarjatuotetut pienreaktorit varteenotettavana keinona vähentää päästöjä. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti pienreaktorit vaihtoehdoksi kaupungin ilmastostrategiaan. Lisäksi hyväksyimme selvällä enemmistöllä niihin liittyvän lisäselvityksen tekemisen. Valtava muutos, josta koin onnistumisen iloa.

Taustalla vaikutti vahva yhteistyöhenki. Monella aiemmin ydinvoimaa vastustaneella oli aivan sama tavoite kuin minullakin, ilmastonmuutoksen torjunta. Sen sijaan että olisimme sättineet toisiamme "ydinvoima vs aurinkovoima" opimme kannattamaan kaikkia ympäristöystävällisiä keinoja, joilla Helsingin hiilikasoista päästäisiin eroon ilman metsien massiivista polttamista.

Pienreaktorien kehitys etenee nyt vauhdikkaasti. Olin pari viikkoa sitten Sitran ja energiayhtiöiden järjestämässä seminaarissa, jossa kuusi eri reaktorivalmistajaa esitteli uusia tuotteitaan. Esimerkiksi Nuscale Powerin reaktori on jo läpäissyt tärkeimmät tyyppihyväksyntätestit, ja on tulossa tuotantokäyttöön vuonna 2026.

Yhteisöllisyyden kehittäminen

Yksi tärkeimmistä vaaliteemoistani on yhteisöllinen ja avoin kaupunkikulttuuri, eli ihmisten vapaa kohtaaminen ja kulttuurin luonti yhdessä ilman pakkoa ostamiseen tai päihtymiseen. Toin tätä esiin kaupungin strategiaseminaareissa. Monet kaupungin päättäjät näkivät Ravintolapäivän, Siivouspäivän ja Block Partyt tärkeiksi sekä kaupunkilaisten viihtyvyyden että turistien houkuttelun kannalta. Kaupungin vajaakäytössä olevat tilat haluttiin avata ihmisten kohtaamiselle ja kulttuurille.  

Mutta mitä tapahtui käytännössä? Ravintolapäivän järjestäminen lopetettiin tapahtuman suosion kasvaessa mutta rahoituksen säilyessä olemattomana, ja muutkin yhteisölliset tapahtumat ovat vaikeuksissa. Samalla kaupunki laittaa miljoonia itse järjestämiinsä hienoihin, mutta ei-niin-yhteisöllisiin tapahtumiin. Lupaava strategia uhkasi taas jäädä sanahelinäksi.

Tässä kuin muissakin asioissa olen kokenut tehtäväkseni strategian toteuttamisen käytännössä, kustannustehokkaasti ja suuriin tuottoihin tähdäten. Tein siksi kaupunkitilan kulttuurikäytöstä kolme aloitetta:

Olympiaterminaali-aloitteeni hävisi äänestyksessä yhdellä äänellä, mutta Ravintolapäivää, Siivouspäivää ja Block Partyja koskeva jatkoehdotukseni hyväksyttiin. Niiden rahoitusta suunnitellaan nyt yhteistyömallin pohjalta, missä kaupunki tarjoaa esimerkiksi esiintymislavat ja tekniikan kaupunkilaisten hoitaessa tapahtuman suunnittelun ja järjestämisen itse.

Karttapohjaisen tilanvaraussovelluksen (Helsinki-app) avulla kaupungin vapaana olevia tiloja voi varata kaupunkilaisten käyttöön. Sovellus liittyy Helsingissä käytössä olevaan Varaamo-sovellukseen, josta kuka tahansa kaupunkilainen voi varata vaikkapa kokoushuoneen. Olen työskennellyt Varaamossa olevien tilojen laajentamiseksi esimerkiksi kauppakeskusten vuokraamatta olevien tilojen ja koulujen saamiseksi mukaan.

Kiinnostavammat ja aktiivisemmat koulut

Suomen koulut ovat maailman huipputasoa, mutta niissäkin on kehittämiskohteita. Tilat ovat suljettuja iltaisin, vaikka osa koululaisista joutuu olemaan erossa vanhemmistaan iltaisin. Opetus on pitkälti samaa kaikille, ja moni lahjakas voi kokea turhautumista kun hänelle kiinnostavia aiheita ei käsitellä koulussa.

Näiden asioiden ratkaisemiseksi jätin kaksi valtuustoaloitetta. Ensimmäisessä ehdotin erikoisopetuspäiven perustamista. Niissä vapaaehtoiset asiantuntijat, kuten yliopistotutkijat tai eläkkeellä olevat taiteilijat voisivat pitää teemapäivän vaikkapa mustista aukoista tai vesivärimaalauksesta. Kyseisestä aiheesta kiinnostuneet eri kouluista voisivat ilmoittautua mukaan ja kokoontua yhteen kouluun, missä erikoisopetuksen lisäksi he tapaisivat samasta aiheesta kiinnostuneita koululaisia kaupungin eri puolilta. Vastaus aloitteeseeni oli myönteinen, ja valtuuston äänestyksessä hyväksyttiin jatkoehdotukseni erikoisopetuksen pilotoinnista.

Toisessa aloitteessani pyysin selvittämään koulujen ovien avaamista iltakerhoille, joihin esimerkiksi vuorotyötä tekevien yksinhuoltajavanhempien lapset voisivat mennä. Tunnen vanhempia joille koululaisen majapaikan järjestäminen esimerkiksi kaupan iltavuoron ajaksi on jatkuva ongelma. Toisilla vanhemmilla taas on iltaisin aikaa, ja he ovat olleet kiinnostuneita harrastuskerhojen järjestämisestä koulujen tiloissa. Koulut ovat kuitenkin sanoneet heille ei. Kaupunginhallitus oli samaa mieltä, ja päätti että koulujen tilat on avattava kaupunkilaisten käyttöön silloin kun ne ovat tyhjillään.

Olen tehnyt myös pari aloitetta kouluruokailusta. Ehdotukseni hävikkiruoan tarjoamisesta paikallisille ihmisille yhteisöllisesti koulussa hyväksyttiin valtuuston äänestyksessä. Ilmoitukseksi ruokailusta riittää paperilappu koulun ovella! Tein myös talousarvioaloitteen kouluruoan laadun parantamisesta. Helsingissä ruokaan käytetään vain 2 euroa, kun maan keskiarvo on 2,8 euroa, ja 42 % oppilaista jättää lounaan viikon aikana syömättä. Jos Helsingissä käytettäisiin enemmän rahaa kouluruokaan, voitaisiin oppilaille tarjota heille maistuvaa, ilmastoystävällistä ja terveellistä ruokaa.

Hallinnon avoimuus

Suurin osa poliittisista päätöksistä tehdään suljettujen ovien takana. Tärkeimmät kymmenien tai satojen miljoonien päätökset sovitaan kaupunginhallituksessa ja lautakunnissa. Nämä esitetään valtuustolle ja useimmiten hyväksytään sellaisenaan.

Salassa pidettävät asiat, esimerkiksi johonkin yksityishenkilöön liittyvät, voitaisiin helposti käsitellä kokouksen suljetussa osuudessa ja lähettää muu kokous livestriiminä. Se lisäisi kansalaisten ymmärrystä ja osallistumista politiikkaan.

Siksi tein valtuustoaloitteen hallituksen, lautakuntien ja jaostojen kokousten livestriimauksesta. Aloitteeni keräsi nopeasti kannatusta, ja puoluekollegani Jyväskylässä Arto Lampila jätti vastaavan aloitteen. Ehdotukseni hyväksyttiin äänestyksessä ja sote-lautakunta on jo päättänyt striimauksen aloittamisesta tässä kuussa!

Toinen puoli avoimuudessa on asiakirjojen saatavuus ja selkeys. Olen toiminut mm. tonttikauppojen hintaperusteiden ja perintätoimistojen kanssa tehtyjen sopimusten saamiseksi julki. Kaupungin virkamiesjohto on kuunnellut kommenttejani ja avustanut tietojen saamisessa, kiitos heille!

Kannatan avoimuutta myös rahoituksen osalta. Piraattipuolue oli jälleen näissä vaaleissa ensimmäinen, jonka kaikki ehdokkaat tekivät vaalirahoitusilmoituksen. Maksan kampanjani kokonaan itse, joten eturyhmät eivät minuun rahalla vaikuta.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

Käyttäjän TaskinenMika kuva
Taskinen Mika

Politiikka perustuu yleensä aina voimaan. Ei minulla muuta.

Käyttäjän PetriPirskanen kuva
Petri Pirskanen

Haluan ottaa vaan kantaa tuohon otsikkoon..

Politiikassa saa 3:asialla asioita tehdyks.
1.Uhkailemalla: Menen Presidentin luo huomenna erotan hallituksen (Sipilä)
2.Kiristäminen: Jos ette nyt tue tätä lakiesitystä niin emme tue teitä asiassa X
3.Suhteet/valta aka. Power.. Jos sinua ei tunneta, tai kukaan ei ota sinua todesta. Vaikka sanoisit että 1+1 niin turha saada mitään aikaiseksikaan!

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset